Spotting fåglar

Vihaslahti fågeltorn och naturskyddsområde

I havsviken Vihaslahti kan man se många olika fågelarter leta efter föda eller häcka. Vihaslahti är en del av naturskyddsområdet Vihas-Keihäslahti. Till Vihaslahti tar du dig till fots längs sanddynernas spångstig. Från naturumet är sträckan exempelvis omkring fyra kilometer i en riktning. Vid viken finns ett fågeltorn, en eldstad, en toalett och informationstavlor.

www.utinaturen.fi