Sanddynernas plankstig

Det finns flera kilometerlånga slingriga plankstigar i Hiekkasärkäts strandlandskap, som förenas i norra delen av stranden till en förnyad, grusbelagd natur- och kulturstig, som leder ända fram till Vihaslahti. Stigarna lämpar sig för att vandras till fots eller för cykling, och även för barnvagn och rullstol.

Motionsspår/Plankstigar i Hiekkasärkät område