Siiponjokis naturstig

Den 20 kilometer långa naturstigen löper genom vackra tallskogar till Siiponjokis strand. Längs stigen finns en kåta och två vindskydd. Ån slingrar sig genom den sandiga marken där den kontinuerligt förändrar landskapet och skapar en magisk stämning och på sina ställen frodiga strandlundar mitt i den ljusa moskogen. Den delar sig i flera grenar som rinner ut i havet i Rahja skärgård. Längs naturstigen ser man Kalajokis landskap när det är som bäst.

Motionsspår/Plankstigar i Hiekkasärkät

Start- och slutpunkt
Tapion Tupa
Matkailutie 3
+358 8 466 622
www.tapiontupa.com