Kyrkor

Kalajokis nuvarande kyrka i tegel med ett torn i den ena änden ritades av länsarkitekt F.W. Lüchow. Socknens sjunde kyrka stod klar år 1879. Byggnaden förstördes i en brand år 1930, och byggdes därefter upp i sin nuvarande form under ledning av arkitekten W.G. Palmqvist. I kyrkan finns altartavlan Jesu uppståndelse, målad av Adolf von Becker, samt T.G. Tuhkanens Den förlorade sonens återkomst och Den gode herden. Bredvid kyrkan står en klockstapel byggd av Heikki Kuorikoski år 1815, som klarade sig när den sjätte kyrkan förstördes i en brand. Klockstapeln byggdes till på höjden år 1856. Fattiggubben vid väggen är från 1815 och skulpterades av ”en snickare från Reisjärvi”.

Kalajoki kyrka
Etelänkyläntie 1

 

Himango kyrka är en traditionell korskyrka i trä. Kyrkan och klockstapeln ritades av den österbottniska kyrkobyggaren Jacob Rijf år 1794. Kyrkan, som omges av en gammal begravningsplats, fick sin nuvarande form år 1897.

Himango kyrka
Huhdantie 13, Himango

 

Rautios traditionella korskyrka i trä med klockstapel stod klar år 1800. Kyrkan och den på höjden tredelade klockstapeln hör till de sista kyrkobyggnader som ritades av den berömda kyrkobyggaren Simon Matinpoika Jylkkä (Silvén) från Kalajoki.

Rautio kyrka
Rautiontie 1700, Rautio

 

Hembygdsrådet Kosti Nahkalas livsverk har varit en plats för rekreation och vila i mer än 20 års tid. Linnakallio erbjuder inkvartering, rökbastu, badplats, sommarteater och mångsidiga festlokaler. De speciella kyrkorna på området, Riihikirkko och Pahkakirkko, erbjuder platser för stillhet och tillställningar. Kyrkornas dörrar är alltid öppna för besökare.

Linnakallio
Taluskyläntie 660, Talus
+358 8 432 839
www.linnakallio.fi

 

Maakalla kyrka
Den åttkantiga kyrkan på ön Maakalla ritades av den kände kyrkobyggaren Simon Matinpoika Jylkkä (Silvén) från Kalajoki. Kyrkan stod klar år 1780.