Museer

I museet, som är inrymt i en gammal skolbyggnad, kan man bekanta sig med exempelvis sjöfartshistoria och bondeseglation. Till museets specialiteter hör hantverk tillverkade av sjömän och souvenirer från utlandet, såsom sågen från en sågfisk, käkbenet från en haj och en kokosnöt. I ett rum presenteras Sautinkari sågverks historia i form av bilder.

Himango hembygdsmuseum
Sautinkarintie, Himango
+358 50 373 1775

Museet verkar i det tidigare Törnvalls hus, som flyttades till platsen från det nuvarande stadshusets gård år 1964. Huset, som är byggt på 1800-talet, hör till de äldsta i Kalajoki och där hölls bland annat rättegångar mot väckelsepredikanter år 1838. Museet presenterar såväl livet förr som kända personer från Kalajoki.

Kalajoki hembygdsmuseum
Siltasaari (Kalajoki centrum)
+358 40 509 8788, +358 8 462 090

Fiskemuseets basutställning förevisar i huvudsak fisketraditionerna i Kalajokiregionen, där fiske i ån och havet, fångst av flodnejonöga och säl samt fiskelägena på öarna Maakalla och Ulkokalla spelat en viktig roll. Fiias stuga är det enda bevarade exemplet på en mindre bemedlad Plassibos anspråkslösa boende i början av 1900-talet.

Fiskemuseum och Fiias stuga
Plassi
+358 40 509 8788, +358 8 462 090

Hembygdsmuseets huvudbyggnad är en tidigare klockarbostad. Museet är inrett som ett traditionellt allmogehus i Rautio. Två bodar från slutet av 1700-talet och en smedja har flyttats till platsen. Namnet Rautio syftar på bearbetning av järn (på finska rauta) och museet är specialiserat på smidesarbeten.

Rautio hembygdsmuseum
Huhtakyläntie 21, Rautio
+358 400 890 850