Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (523/1999) pykäliin 10 ja 24 perustuva tietosuojaseloste.

REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Kalajoki Matkailuyhdistys ry
Toimistohotelli Luotsi, Tuomipakkaintie 9
85100 Kalajoki

YHTEYSHENKILÖ

Seija Vesala
seija.vesala@visitkalajoki.fi
050 533 9004

REKISTERIN NIMI

Visit Kalajoen asiakastietorekisteri

TIETOJEN KERÄÄMINEN JA SUOJAAMINEN

Kalajoki Matkailuyhdistys ry kerää verkkosivullaan kävijöiden sähköpostiosoitteita Visit Kalajoki -uutiskirjeen lähettämistä varten, mikäli kävijä on antanut luvan suoramarkkinointiin tai tilannut uutiskirjeen. Keräämme myös arvonta-, yhteystieto-, tarjouspyyntö- ja palautelomakkeiden täyttäjien nimi-, osoite- ja sähköpostiosoitetiedot lomakkeissa käsiteltyyn asiaan liittyvää mahdollista kontaktointia / arvontaa yms. varten. Arvontojen kohdalla tiedot poistetaan rekisteristä arvonnan suorittamisen jälkeen. Samoin muut yhteystiedot poistetaan, kun lomakkeilla esiin tuotu asia on käsitelty loppuun.

Uutiskirjeen vastaanottajarekisteriä säilytetään sähköisesti MailChimp-järjestelmässä, jonne ei ole pääsyä ulkopuolisilla. MailChimp on ilmoittanut sitoutuvansa palvelun kehittämiseen siten, että se vastaa 25.5.2018 voimaan astuneen EU:n Tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Uutiskirjeen tilaajista ei säilytetä manuaalista aineistoa. MailChimp-järjestelmää käyttävät nimetyt henkilöt pitävät huolen käyttäjätunnuksistaan ja ovat vaitiolovelvollisia.

Lomakkeen täyttäjien henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

Visit Kalajoki -sivustolla käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää hylkäämällä ne.

OIKEUS TIETOJESI TARKASTAMISEEN JA KORJAAMISEEN

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja saada sinua koskevat virheelliset tiedot korjatuksi. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista, milloin tahansa. Tarkastuspyyntö esitetään kirjallisesti sähköpostitse. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ennen tietojen antamista.

Voit itse tarkistaa uutiskirjerekisterissä olevat tietosi klikkaamalla uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä. Voit myös itse päivittää tietosi, tai poistua uutiskirjelistalta klikkaamalla uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä.